Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

(129) Oznámenie č. 679/2021/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania (Budatín - Zádubnie, chodník popri ceste III/2070)

14.01.2022 / Mesto Žilina - odbor dopravy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)