Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

(4275) Žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie dokladov pre vydanie stav. povolenia - vyjadrenie - č. 18241/2021-179481/2021-SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo, IBV Hájik - BRADOVÁ, I. etapa

22.11.2021 / Mesto Žilina - Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)