Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

(1818) Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom - časť pozemku KN-C parcely č. 6665/1 o výmere 24,30 m 2, k.ú. Žilina

10.06.2021 / Mesto Žilina - odbor právny, majetkový a VO

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)